vrijdag 28 september 2007

het levensboek waarom en hoe

Het levensboek

Het levensboek vertelt in woord en beeld het levensverhaal van de bewoner of familielid.
Het levensboek is een hulpmiddel in de omgang met de bewoner/ familielid die in het verleden leeft.

Waarom een levensboek?

Naar mate de bewoner/familielid verder komt in het proces van dementie gaat hij zich meer en meer orienteren op zijn verleden. De werkelijkheid van vandaag wordt beleefd en begrepen vanuit het verleden.
Aan zijn eigen verleden ontleent hij/zij eigenwaarde, houvast, vertrouwdheid en een gevoel van " dat ben ik"
Luisteren en kijken naar herinneringen van vroeger biedt ontspanning. Foto’s en plaatjes geven herkenning zonder woorden. Vooral als woorden verstommen kan het levensboek een hulp zijn voor familie om invulling te geven aan hun bezoek in het verpleeghuis.
Ook verzorgenden en vrijwilligers kunnen er ideeen uit opdoen bij het geven van persoonlijke aandacht aan de bewoner.

Wat komt er in het levensboek te staan?
Het levensboek bevat foto’s , plaatjes en verhalen van mensen en dingen waaraan de bewoner fijne herinneringen heeft of wat voor hem of haar eigen en vertrouwd is. Anders gezegd, wat voor hem of haar een thuis is.
Enkele ideeen voor het maken van een levensboek:
Kies een losbladig klappersysteem b.v. een ringband
Zorg voor een volgorde in de tijd
Besteed ruim aandacht aan de jeugdjaren van de bewoner bij zijn ouders thuis
Misschien kan de bewoner zelf nog op enigerlei wijze helpen bij het samenstellen van het levensboek
b.v zijn eigen woorden als commentaar bij een foto of plaatje.
Vraag zonodig om aanvullende informatie bij iemand, die de bewoner in zijn jonge jaren goed heeft meegemaakt b.v een broer of zus, vriendin
Bescherming van de privacy: bedenk bij het samenstellen van het levensboek dat het boek niet open op tafel in de huiskamer hoeft te liggen, maar dat het boek ook niet achter slot en grendel bewaard moet worden. Vermeld niet alleen fijne vertrouwde herinneringen maar vermeld ze op een manier zoals de bewoner het van zichzelf gedaan zou hebben.
Naar keuze kunt U het levensboek uitbreiden als communicatieschrift voor bezoek b.v.
Maandagmiddag Nel op bezoek geweest, samen buiten gewandelt en thee gedronken.

Tenslotte enkele voorbeelden om een en ander duidelijker te maken:
Geliefde onderwerpen
Geboorteplaats of streek: b.v. zeeuwse babbelaars, stad of platteland, waar de bewoner is opgegroeid
Oudelijk gezin: b.v. broers en zussen b.v broer die missionaris was in Afrika
Belangrijke personen en zaken uit de jeugdjaren: liefhebberijen uit die tijd, koosnaam Dondersteentje, logeren bij tante Jaan, een liedje of versje, zondagsschool
Scholing en beroep: b.v. Juffouw Cato, de eerste baan, beroepsattributen bv gereedschap
Huwlijk en gezin: bv de huwlijksreis, vakanties aan zee, familie anekdotes, woonadressen, foto’s van het huis
Levensovertuiging: geloof, bv reis naar Lourdes, Maria verering, lievelingspsalm of gebed voor het eten of het slapen gaan.
Vrije tijd en belangstelling: weekblad bv vorsten of de boerderij, sportclub Concordia, korfbalvereniging, zangvereniging, kweken van rozen, de oude Drees, vriendschap met Jimmy ( huisdieren) een amerikaanse bevrijder in 1944
Je kunt familie vragen een boek te maken. Je kunt voorbeeld van een leeg boek laten zien of een voorbeeld van een andere bewoner evt met toestemming van de familie
Families kunnen elkaar ook adviseren, helpen
Je kunt de activiteitenbegeleiding hierbij betrekken, familie kan onze hulp inroepen als ze dit wensen

Je moet er rekening mee houden dat het samenstellen van een levensboek het verwerkingsproces van de familie kan ondersteunen